VÅRA TJÄNSTER

Vi utforskar fältet. 

Vårt arbete har alltid sin grund i aktuell forskning inom diskurs och representation, inkluderande och fördomsfri rekrytering, trovärdiga varumärken och spel som pedagogisk metod. Hos oss finns medarbetare som enbart arbetar med att hålla teamet uppdaterade på relevant forskning. Vi vill kunna garantera dig och din organisation den senast uppdaterade och relevanta expertisen, så att inga beslut ska behöva baseras på antaganden. 

Med vår forskningsbaserade utgångspunkt kan vi gå på djupet och se till långsiktiga lösningar istället för enstaka punktinsatser. Vi kan vårt område och det märks i våra grundliga arbetsmetoder och det lyhörda partnerskap vi erbjuder.

Vi utforskar er. 

Vi tror inte på prefabricerade lösningar som passar för alla. Varje organisation har sina unika förutsättningar, behov och målsättningar.

Därför skräddarsyr vi alltid våra tjänster med er organisation som utgångspunkt och litar på att ni bidrar med kunskap om just er organisation och bransch. 

Det är med gemensamma insatser som vi uppnår långsiktiga resultat som fungerar specifikt för er organisation och era utmaningar.

KOMMUNIKATION

Vår utgångspunkt är att inkluderande kommunikation inte är ett mål i sig - utan ett verktyg och en metod för att nå just era uppsatta mål kopplat till jämställdhet och mångfald. Beroende på hur era mål ser ut använder vi oss av riktad inkluderande kommunikation för att nå fram på ett trovärdigt, kreativt och effektivt sätt. 

Inkluderande kommunikation skapar ofta starka reaktioner och vi lotsar er genom möjligheter och fallgropar för att ert varumärke ska bli ännu starkare. Vi är även rutinerade när det gäller digital tillgänglighet, sociala medier och beredskap vid oönskade eller kränkande kommentarer.

REKRYTERING

En inkluderande rekryteringsprocess innebär att fler kvalificerade sökanden kan upptäcka er som arbetsgivare och tilltalas av er arbetsplats. Det ökar möjligheterna för kompetensmatchning och att nå de skarpaste talangerna. 

Vi har kunskaperna som behövs för att ge er verktyg att skapa vassa kravprofiler, attrahera den kompetensbas ni vänder er till, vara konsekventa i ert bemötande av kandidater, genomföra fördomsfria intervjuer och utarbeta en inkluderande introduktion till arbetsplatsen för era nya medarbetare.

ARBETSGIVARVARUMÄRKE

Ett trovärdigt arbetsgivarvarumärke grundar sig i de befintliga medarbetarnas uppfattning om sin arbetsplats. För att er organisation ska uppfattas som autentisk baserar vi därför alltid vårt arbete för att ni ska bli en mer attraktiv arbetsgivare i vad era nuvarande medarbetare anser vara det bästa med just er. 

Genom intervjuer, enkäter och samtal med medarbetare hittar vi era främsta tillgångar som arbetsgivare. Tillsammans utarbetar vi sedan en plan för hur er kapacitet kan förmedlas mest effektivt till relevanta målgrupper för olika positioner i organisationen. Vi guidar er naturligtvis också i hur ni tar hand om och utvecklar de förbättringsområden som framkommit under arbetets gång.

ARBETSPLATSKULTUR

Allting börjar och slutar i en god och inkluderande arbetsplatskultur. Arbetsplatskulturen gör att de mest attraktiva medarbetarna vill börja arbeta hos er och stanna kvar länge. Vi har metoderna för hur ni genom aktiva åtgärder kan arbeta för att alla medarbetare ska ges en möjlighet att trivas hos er. 

Genom intervjuer, enkäter och samtal med medarbetare kartlägger vi hur arbetsplatsen ser ut i nuläget och kommer med konkreta rekommendationer och verktyg för hur er arbetsplats kan bli ännu bättre. Vi har möjlighet att vara er partner hela vägen från kartläggning till genomförande av insatser samt uppföljning och utveckling.

Kontakta oss

kontakt@pkbyran.se

PkByrån Lund
Sandgatan 4a
223 50 Lund
Vill du ringa någon på kontoret i Lund? 
Ring Johanna i så fall: 0703-80 31 86
PkByrån Göteborg
Arbetar från hemkontor
i dessa tider. 

Vill du ringa någon av oss i Göteborg? 
Välj Frida: 0733-28 63 93

2020 © PkByrån.