INKLUDERANDE REKLAM.

Utbilda projektteam och nyckelpersoner för att möta marknadens höjda krav på normmedvetna och trovärdiga reklamkampanjer. Ett lunchsamtal med en av PkByråns specialister i inkluderande kommunikation fördjupar er kunskap, ger nya tankesätt och konkreta tips.

Vad du får
Vid skapandet av reklamkampanjer ställs vi inför avgörande val som ibland kan vara svårnavigerade. Vi möts från flera olika byråer i Göteborg för lunch och samtalar förutsättningslöst om scenarion som uppstår i utvecklingen av enskilda texter, bildmaterial eller hela kampanjer.

Samtalen kommer att vara uppbyggda kring olika aktuella teman som kräver en nyanserad diskussion. Vi lyfter bland annat exempel som har blivit anmälda till Reklamombudsmannen (RO) och som friats eller fällts - och samtalar om hur gränsdragningar kan bedömas. Vi resonerar kring hur vi kan nå olika målgrupper och möjligheter utifrån ett intersektionellt perspektiv. Varje lunchsamtal har ett tydligt avgränsat tema och syfte med begränsat antal deltagare för att främja ett öppet samtal.

Din utbildare: Frida Stjernholm
Frida Stjernholm har lång erfarenhet av genomlysning av text- och bildmaterial och har producerat guider och verktyg för inkluderande och normmedveten kommunikation. Som ledamot i Reklamombudsmannens Opinionsnämnd (RON) har hon fördjupat sina kunskaper inom regelverket för svensk reklam- och marknadskommunikation. Med sin vana att diskutera svårbedömda fall kan hon ge värdefull input kring hur praxis skapas och kontinuerligt uppdateras i frågor som rör stereotypifiering, objektifiering och diskriminering.

För dig
...som arbetar med reklam och marknadsföring på något vis. 


inkluderande_reklam_ny

Begränsat antal platser. 
Pris: 500 SEK ex moms

OBS! På grund av hela situationen med Corona är inga datum för detta fastslagna ännu. Om du är intresserad av att deltaga i framtida lunchsamtal, skicka ett mail till frida@pkbyran.se. 

Tack på förhand, och ta hand om dig.