OM PKBYRÅN.

PkByrån är en strategisk partner som tillsammans med sina kunder skapar inkluderande arbetsplatser, rekrytering och kommunikation. Vi utgår alltid från varje enskild organisations specifika förutsättningar och grundar vårt arbete på aktuell forskning inom fältet.

frida_sq

FRIDA STJERNHJOLM

Marknadsföring & Varumärke

Frida har den absoluta spetskompetensen inom normkreativ marknadsföring,  jämlik rekrytering och inkluderande arbetsgivarvarumärken. Hon utbildar och guidar kunder i utvecklingen av sina varumärken med inkludering som en integrerad del av metod och mål. Som ledamot i Reklamombudsmannens Opinionsnämnd (RON) har hon djupgående kunskaper inom de regler som gäller inom svensk reklam- och marknadskommunikation. Med ett förflutet som ekonomichef delaktig i att vända ett konkursförsatt företag till att expandera och bli vinstdrivande så har hon också vårt fulla förtroende när det gäller strategisk utveckling. Med detta så finns också en gedigen erfarenhet av att arbeta med mångfald och jämställdhet från ett ledningsperspektiv. 

FRIDA@PKBYRAN.SE

hannah_sq

HANNAH LEMOINE

Kommunikation & Analys

Hannahs expertområden är inkludering och representation, med specialkompetens inom tillgänglighet och intersektionalitet. Hon är en ambitiös, entusiastisk och noggrann genus- och mediavetare som granskar, analyserar, utvecklar och utbildar med lika delar skärpa och kreativitet. Hannah har 10 års erfarenhet av genomlysning och kvalitetssäkring av text- och bildmaterial för såväl regioner och myndigheter som kommersiella aktörer, och har varit delaktig i framtagande av ett antal guider och verktyg för inkluderande och normmedveten kommunikation. Med ett stadigt öga på omvärlden syns hon även regelbundet som kulturskribent.

HANNAH@PKBYRAN.SE

johanna_sq

JOHANNA BUCHHOLTZ

Rekrytering & Processutveckling

Johanna är processutvecklare och kommunikatör med en gedigen bakgrund inom både näringsliv och offentlig sektor. Med masterexamen både i kommunikation och i visuella studier finns en fallenhet för research och med stor nyfikenhet och ett sinne för helhet är hon oumbärlig när det gäller att identifiera nyckelområden för att åstadkomma förändring. Parallellt med arbetet har Johanna ett långtgående engagemang inom ideellt arbete och idéburen sektor - både när det gäller kultur och ungdomsfrågor och med särskilt fokus på jämlikhet, demokratifrågor och ungas egenorganisation. 

JOHANNA@PKBYRAN.SE

sanna_sq

SANNA LILIE

Arbetsplatskultur & Verksamhetsutveckling

Sanna är socionomen som blev projektledare, producent och processledare. Prata gärna med Sanna om bemötande, normkritik och stresshantering - eller om processer och verksamhetsutveckling. Hennes bakgrund ligger i kulturdriven stadsutveckling och som idé- och affärsutvecklare inom kulturella och kreativa näringar. Hon drivs framåt av dialog och samtal för att skapa hållbara organisa- tioner, individer och samarbetsmiljöer. Sanna tror starkt på medskapande och samarbetskulturen som ett vinnande koncept. Hon brinner för att skapa förändring, både för individen och för samhället.

SANNA@PKBYRAN.SE

ted_sq

TED SÖRENSEN

Forskning & Kvalitativa metoder

Ted är utbildad genusvetare och brinner både för folks berättelser och för teori och metod. Han har även studerat sociologi och juridik ur ett genusvetenskapligt perspektiv. Teds teoretiska utgångspunkter bottnar i intersektionell analys och queer-teori där maskulinitet, genus och sexualitet är stora intresseområden. I kvalitativa metoder som intervju och observation är han som fisken i vattnet. Diskursanalys, narrativanalys, inhämtning och tolkning av sekundärdata samt konstruktion av kvantitativ metod är inte heller främmande för denna älskvärda ex-praktikant.

TED@PKBYRAN.SE

Kontakta oss

kontakt@pkbyran.se

PkByrån Lund
Sandgatan 4a
223 50 Lund
Vill du ringa någon på kontoret i Lund? 
Ring Johanna i så fall: 0703-80 31 86
PkByrån Göteborg
Arbetar från hemkontor
i dessa tider. 

Vill du ringa någon av oss i Göteborg? 
Välj Frida: 0733-28 63 93

2020 © PkByrån.