PkByran_White

Strategisk partner inom inkluderande kommunikation, rekrytering och varumärken.

Ni kan det här. 

Att kommunicera inkluderande, att rekrytera för att ta sig förbi arbetsmarknadens stereotyper, och att säkra upp en arbetsplats som välkomnar alla sorters kompetens. Med PkByråns specialister identifierar ni era utmaningar inom kommunikation, rekrytering och arbetsplatskultur. Vi frågar och lyssnar. Tillsammans landar vi i resultat. Med PkByrån som partner har ni alltid en expert till hands.
frida_sq
FRIDA STJERNHOLM
Marknadsföring & Varumärke
frida@pkbyran.se
hannah_sq
HANNAH LEMOINE
Kommunikation & Analys
hannah@pkbyran.se
johanna_sq
JOHANNA BUCHHOLTZ
Rekrytering & Processutveckling
johanna@pkbyran.se
ted_sq
TED SÖRENSEN
Genus & Normer
ted@pkbyran.se
sanna_sq
SANNA LILIE
Arbetsplatskultur & Verksamhetsutveckling
sanna@pkbyran.se

AKTUELLA UTBILDNINGAR

Kontakta oss

kontakt@pkbyran.se

PkByrån Lund
Sandgatan 4a
223 50 Lund
Vill du ringa någon på kontoret i Lund? 
Ring Johanna i så fall: 0703-80 31 86
PkByrån Göteborg
Packhusplatsen 2
411 13 Göteborg

Vill du ringa någon på kontoret i Göteborg? 
Välj Sanna: 0706-96 33 73

2020 © PkByrån.